Školní jídelna

Informace pro strávníky

Finanční normativ na nákup potravin – vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování

Cena obědů od 1.8.2020 dle věkových kategorií – je dána dovršením věku v daném školním roce

1. Strávníci 3-6 let

 • Přesnídávka 9,-
 • Oběd 17,-
 • Svačina odpol. 7,-

2. Strávníci 7-10 let

 • Přesnídávka 9,-
 • Oběd 22,-
 • Svačina 7,-

3. Strávníci 11-14 let

 • Oběd 25,-

3. Strávníci 15 a více let

 • Oběd 32,-

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky (sbírka zák.č. 107/2005) považuje za pobyt ve škole. Další jídlo je nutno odhlásit. Neodhlášené jídlo propadá podle zák. 561/2004 Sb. Pokud si strávník na další dny své nepřítomnosti jídlo neodhlásí, budou mu při kontrole doúčtovány režijní náklady jako cizím strávníkům.

Jídlo se odhlašuje den předem do 13:00 osobně ve školní jídelně nebo na telefonním čísle +420 778 956 976.

Na obědy se platí záloha, pak zpětně do 10. v měsíci souhlasem k inkasu.

Od prosince 2018 již nebudeme ve školní jídelně u žáků inkasovat z účtů u České spořitelny přes sběrný účet, ale pouze přímým inkasem (jako u ostatních bank). Je nutné povolit inkaso k účtu 7034-682938329/0800.

Kalkulace ceny oběda pro cizí strávníky

 • Potraviny 32,-
 • Režie a mzdy 33,-
 • Zisk 1,-
 • Celkem 66,-

Důchodci neplatí zisk. Městys Radomyšl doplácí důchodcům 10,-, cena pro důchodce je tedy 55,-

Kontakt

 • email: jidelna@zsradomysl.cz

Kontaktní formulář

  Fotogalerie