Výuka s odborníkem z praxe – Radek Mach

Výuka s odborníkem z praxe – Radek Mach

Od září 2019 probíhá na naší škole projekt „Šablony podruhé.“ Z několika možných aktivit tohoto
projektu jsem si zvolila výuku s odborníkem z praxe, protože se domnívám, že je to téma
zajímavé nejen pro děti, ale určitě i pro mě. Obzvlášť, když tím odborníkem je Radek Mach,
blokař a kapitán volejbalového družstva VK Jihostroj České Budějovice, držitel 8 mistrovských
titulů a reprezentant České republiky. Nejprve přišla řada na holky z 6. a 7. třídy. Holky si
pod Radkovým vedením vyzkoušely základní herní činnosti jednotlivce (odbití vrchem, odbití
spodem a podání), seznamovaly se s jednotlivými volejbalovými posty a jejich úkoly.
Naučené dovednosti pak využily při různých modifikacích přehazované. V závěru hodiny si
některé holky vyzkoušely i smečování po nahrávce od profesionála. Ani holky z 8. a 9. tříd se
nenechaly zahanbit a trénování s Radkem zvládly skvěle. Jsem ráda, že právě Radek přijal mé
pozvání k této aktivitě, protože pro výuku tělesné výchovy to bylo zajímavé zpestření a
zkušenost.

Monika Babková