Vánoční tvoření a adventní čas nejen ve 4.B + Vánoce před školou

Vánoční tvoření a adventní čas nejen ve 4.B + Vánoce před školou

Adventní čas je vždy spojen s krásnou výzdobou, spoustou světel, ale i zklidněním a pohodou a posledními přípravami na Vánoce.

Ve středu 15. prosince se vydaly děti ze 4.B na výlet do Strakonic. Nejenom proto, aby všechny viděly právě vyzdobené město a krásný vánoční strom na kraji Velkého námětí, ale také aby si něco vánočního mohli vyrobit a přispět tak k výzdobě doma. Na strakonickém hradu, ač rekonstrukce bude dokončena až v příštím roce, vytvořilo Muzeum středního Pootaví i prostor pro takovéto vyrábění. Děti byly nadšené, že se podívaly do prostor hradního paláce, ač tam pracovali ještě řemeslníci a probíhaly další úpravy, ale velká síň, se kterou bylo pro vyrábění počítáno, je již dokončena a tam se celá třída uchýlila.
S lektorkami Kačkou a Soňou si každý vyrobil ozdobičku na stromeček ubrouskovou metodou. Poté přišla na řadu vánoční výstava v černé kuchyni. Každý z žáků si mohl vybrat a vykreslit podle svého jeden zápich – byla to postava, která představovala jeden ze zimních sportů. Právě tu svou, si každé dítě, přidalo v prostoru černé kuchyně do připraveného boxu. Na výstavě se děti dozvěděly, jak se sportovalo a jak vypadalo sportovní náčiní za starých časů. „Že takto vypadaly dříve lyže, jsem nevěděla,“ řekla s údivem Klárka. Ve škole na děti už čekal oběd a za sebou měly den plný různorodých zážitků. Alena Šrámková