Úspěchy v chemických soutěžích

Chemie obvykle nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Přesto někteří žáci ZŠ Radomyšl v ní našli nejen zalíbení, ale též dokázali, že svými znalostmi a dovednostmi mohou v chemických soutěžích konkurovat ostatním školám.

4. března 2022 proběhlo po dvouleté odmlce na Gymnáziu ve Strakonicích 58. ročník Chemické olympiády kategorie D určené pro žáky 8.a 9.tříd základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií, kam po úspěšném zvládnutí školního kola postoupily tři žákyně 9. ročníku.  V okresním kole se Tereza Hřebejková umístila na 11.místě, Ilona Hochová na 10. místě a Lucie Bláhovcová obsadila 8. místo.  Přestože se děvčatům nepodařilo obsadit první tři místa, zaslouží si uznání a pochvalu, neboť patří mezi první desítku nejlepších chemiků na strakonickém okrese, jak vždy zdůrazňuje paní   D. Míková, garant okresního kola ChO kategorie D.

Na naší škole proběhla i soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. V této soutěži 9. třídu reprezentovali Jakub Jiřík, Tereza Hřebejková a Lucie Bláhovcová.  První kolo soutěže proběhlo formou on-line testu a do krajského kola zaměřeného zejména na praktickou část se probojovala Lucka a Tereza. Regionálního finále na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích   se zúčastnilo 20 soutěžících. Lucie Bláhovcová se   umístila na 2. místě s bodovým ziskem 65/70 a Tereza Hřebejková na 4.místě s 60,5 body.

Při této příležitosti bych ráda připomněla i obrovský úspěch naší bývalé žákyně Aleny Tomáškové, která během studia   Střední školy obchodní reprezentovala Českou republiku a obsadila druhé místo na mezinárodní soutěži chemiků. Milena Maroušková