Provoz školy od 12.4.2021 (edit 10.4.)

Provoz školy od 12.4.2021 (edit 10.4.)

Vážení zákonní zástupci,

12.4. bude na ZŠ Radomyšl částečně obnovena prezenční výuka, a to podle následujícího schématu:

v týdnu od 12.4. do 16.4. prezenčně 2., 4. a 5. třída, zbytek školy zůstává na distanční výuce.

v týdnu od 19.4. do 23.4. prezenčně 1., 3.A a 3.B třída, zbytek školy zůstává na distanční výuce. Dále pak střídání těchto skupin po týdnu.

Účast na prezenční výuce bude žákovi umožněna na základě pravidelného testování antigenním neinvazivním testem (2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek), a to vždy ráno před začátkem výuky.

Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, budou testováni hned ráno při příchodu do školní budovy. Pro ostatní žáky bude testovací místnost (učebna III.A) připravena v 7:30. Prosím, nevstupujte do školy bez vyzvání pověřeného zaměstnance školy, který Vás napoprvé provede celým procesem testování. V případě větší koncentrace osob před školní budovou dodržujte, prosím, předepsané rozestupy. Pokud se jako zákonní zástupci budete chtít přímo účastnit testování Vašeho dítěte, je Vaší povinností mít po celou dobu pobytu v budově předepsanou ochranu dýchacích cest.

Testováno být nemusí dítě, které:

  • navštěvuje školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky
  • absolvovalo z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Leták MŠMT k testování – rodiče testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Leták MŠMT k testování – děti testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Další podmínkou je použití ochrany horních cest dýchacích po celou dobu pobytu ve škole – jednorázová chirurgická rouška (nikoliv látková) nebo respirátor třídy FFP2 a jí podobných norem (KN95, N95 apod.)

Dětem vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Mezi vybrané profese patří:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Případný zájem o tuto službu je třeba co nejdříve nahlásit vedení školy!

Děti na prezenční výuce mají automaticky přihlášené obědy. Případné odhlášení je třeba řešit individuálně s vedoucí ŠJ paní Majerovou.

Ohledně provozu školní družiny Vás budou co nejdříve kontaktovat naše vychovatelky.

Ucelený přehled veškerých materiálů týkajícich se obnovení prezenční výuky ve školách najdete na stránkách MŠMT.

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)