Projektový den – Jaderná fyzika

Projektový den Jaderná fyzika, byl uskutečněn ve spolupráci s ČEZ a.s., JE Temelín. S výcvikový inženýr JE Ing. Františkem Borovkou. Projektového dne se účastnili žáci 8. a 9. třídy. Do úvodní teoretické části pan Borovka zařadil témata: atomová jádra, radioaktivita, využití jaderného záření, jaderné reakce, uvolňování jaderné energie, jaderný reaktor, jaderná energetika, ochrana před zářením. V druhé praktické části, která byla pro žáky zajímavější, si pro žáky pan Borovka připravil hry např. v rychlost oblékaní do ochranných obleků, zkoušeli si funkci dozimetru, apod.