Projekt „Šablony podruhé“

Projekt „Šablony podruhé“registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015730

Pro realizaci projektu škola zvolila následující šablony: Školní asistent – personální podpora ZŠ, tandemová výuka v ZŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub a komunikace v cizím jazyce, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve škole, projektový den mimo školu, projektový den v družině, projektový den mimo družinu, vzájemná spolupráce pedagogů ŠD – čtenářská gramotnost a inkluze. Projekt je realizován v období září 2019 – srpen 2021.