Přírodovědná soutěž veverky Rezky

Přírodovědná soutěž veverky Rezky

Jako každoročně se žáci naší školy zúčastnili přírodovědné soutěže veverky Rezky pro děti 3. a 4. ročníků ZŠ, která se konala 20. února v CEV Podskalí ve Strakonicích. Z naší školy se zúčastnilo celkem dvanáct žáků. Z celkového počtu 50 soutěžících se tři žáci 3. třídy umístili v první dvacítce. Za 6.-10. místo získali čestné uznání a odměnu Jan Mrázek a Eliška Mandlová, Nikola Machová se umístila na 14. místě a Michaela Tetourová na 19.-21. místě. V kategorii 4.tříd získala čestné uznání a odměnu za 4. místo Eliška Hendrychová. Všem dětem děkujeme za reprezentaci naší školy a poděkování patří i pořadatelům za organizaci této zajímavé soutěže.