Organizace zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 (aktualizace 2.4.2021)

Organizace zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 (aktualizace 2.4.2021)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dne 31.3. byla ukončena předběžná registrace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání na ZŠ Radomyšl. V úterý 6.4. spouštíme fázi přijímání žádostí o přijetí či o odklad povinné školní docházky.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

− osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené, je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Upozorňujeme, že přílohami žádosti o odklad PŠD jsou i vyjádření lékaře či psychologa a poradenského zařízení.

K přihlášce prosím přiložte i vyplněný dotazník, který si zde můžete stáhnout. Uvědomujeme si, že některé informace budete zadávat i do přihlášky, přesto dotazník vyplňte, vše bude na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedeno ve školní matrice po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte, tak ať to máme správně 🙂 V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte zástupce ředitele školy Jana Vlažného na tel. 603 837 974 nebo na vlazny@zsradomysl.cz