Němčina nekouše

Němčina nekouše

Ve dnech 29. a 30.11. proběhly na naší škole v 6. – 9. třídě jazykové animace z německého jazyka v rámci projektu Němčina nekouše. Tento projekt, jehož cílem je povzbudit zájem žáků o německý jazyk, pořádá Koordinační centrum Tandem a je finančně podporován fondem Česko-německé budoucnosti a Velvyslanectvím SRN.

Zkušená jazyková animátorka, paní Květa Šelbická zpestřila výuku německého jazyka a strávila v každé třídě jednu vyučovací hodinu. Žáci si zábavnou formou procvičili základní německá slovíčka a fráze, zahráli si německé hry, skládali německé domino, všichni se aktivně a úspěšně zapojovali do všech aktivit a hlavně se přesvědčili, že němčina nás opravdu „nekouše“. Marie Hošková