Nákup výpočetní techniky

Nákup výpočetní techniky

Ministerstvo školství se rozhodlo uvolnit do škol mimořádné finanční prostředky na nákup výpočetní techniky, která by měla podpořit učitele a žáky v případě znovu zavedení distanční výuky. Přestože peníze budou uvolněny až v průběhu října letošního roku, naše škola nelenila a požádala zřizovatele (Městys Radomyšl) o předfinancování celé záležitosti, abychom byli na případné uzavření školy připraveni co nejdříve. Díky tomu máme již k dispozici notebooky, které momentálně pomáhají k úspěšnému rozjezdu školního elektronického systému, ale v případě potřeby distanční výuky budou k dispozici učitelům, případně žákům, abychom dokázali naplnit novelu školského zákona (povinná distanční výuka).