Informace k závěru školního roku 2019/2020 (aktualizace 18.6.)

Informace k závěru školního roku 2019/2020 (aktualizace 18.6.)

Vážení rodiče, milé děti

v tomto článku přinášíme důležité informace ohledně ukončení školního roku 2019/2020. Po dohodě se zřizovatelem školy je na dny 29.6. a 30.6. vyhlášeno ředitelské volno z důvodu začínajících rekonstrukcí a oprav v budově školy. Závazné pokyny ředitele školy jsou tedy následující:

Konzultace žáků 2.stupně budou probíhat i v posledním týdnu, tedy 23. a 24.6. podle harmonogramu.

Vydání vysvědčení proběhne pro I.stupeň ve čtvrtek 25.6.2020. V 8:00 si je převezmou žáci, kteří se od 25.5. účastnili aktivit přímo ve škole, v 8:30 bude předáno žákům, kteří po celou dobu zůstali na distanční výuce. Tímto dnem pro žáky prvního stupně školní rok končí, školní družina bude z provozních důvodů v tento den fungovat také naposledy, a to do 12:00.

Pro II.stupeň platí obdobný model v pátek 26.6.2020 (8:00 pro žáky účastnící se konzultací, 8:30 pro zbytek). Výjimku tvoří IX.třída – závěrečné vysvědčení bude tradičně předáno na radnici panem starostou.

Další organizační pokyny:

Učebnice si žáci ponechají přes prázdniny, jejich výměna proběhne až na začátku září (deváťáci odevzdají podle pokynů třídní učitelky).

Refundace plateb za neuskutečněné kroužky a provoz školní družiny se budou též řešit až na začátku nového školního roku. POZOR!!! Peníze již budou vraceny pouze na Vaše účty ve školní pokladně. Kdo tedy ještě není registrován na system.skolniprogram.cz učiňte tak prosím co nejdříve, aby Vám přebytečné prostředky mohly být vráceny (pokud si nepamatujete pokyny, kontaktujte prosím zástupce ředitele).

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků zatím nemůže být z hygienických a epidemiologických důvodů na půdě školy uskutečněno, s největší pravděpodobností proběhne v přípravném týdnu nového školního roku. Zákonní zástupci budou včas informováni.

Včerejší rozhodnutí ministerstva ohledně uvolnění opatření na konci školního roku opět vneslo zmatky do organizace posledních dnů. Vzhledem k tomu, že ředitel školy naplánoval výše uvedené záležitosti již na konci minulého týdne, nebude se organizačně nic měnit a vše zůstane tak, jak je uvedeno. Pro zachování důstojnosti chvíle předání vysvědčení a možnosti převzít jej v budově školy je nutné přinést vyplněné čestné prohlášení (viz níže). Děkujeme za pochopení.