Informace k zápisu budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

jak jsem již avizoval, zápis do 1. třídy na školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 4. a 5. dubna. Zápisy budou probíhat od 14:00 do 17:00 hodin. Registrace na konkrétní termín a čas bude možná od pondělí 28. března pomocí odkazu na webových stránkách školy – sekce Aktuality. Touto registrací předejdeme tvoření front, vyplňování dotazníků v průběhu zápisu nebo před ním.

Při zápisu bude nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Rodiče mohou žádat o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit

  1. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.)
  2. Doporučující posouzení ošetřujícího obvodního lékaře nebo klinického psychologa

Doporučujeme, aby tyto doklady měl zákonný zástupce dítěte v době zápisu vyřízeny. V opačném případě bude nutné tyto dokumenty do 30 dnů po zápisu dodat.

V průběhu zápisu absolvují děti cca. 10-15 minutový rozhovor s učitelkou 1. stupně, během něhož budou zjišťovány základní dovednosti potřebné pro úspěšný nástup do 1. třídy a zkontrolovány potřebné dokumenty (občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte). Po skončení rozhovoru bude pro děti připraveno několik zábavných stanovišť. Následně budou rodiče nasměrováni k řediteli školy, kde jim bude ihned vydáno rozhodnutí o přijetí, nebo v případě doložení potřebných dokumentů rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.