Den vody v ZŠ Radomyšl

Dvaadvacátý březnový den je v kalendáři dnem, v němž je po celém světě upírán zrak k jednomu z pěti živlů – vodě. Letošní rok tohoto celosvětového festivalu Světového dne vody, byl zaměřen na vodu podzemní. Pozornost byla upírána i k ekologickým otázkám vody, vodě odpadní, ale i vodě jako dárkyni života.

Na naší škole proběhl k tomuto tématu celoškolní projekt, který si kladl za cíl ukázat žákům vodu jako jeden z nejdůležitějších prvků pro život na planetě a její nejrůznější tváře i význam pro každý den. Žáci v průběhu dopoledne navštívili vzdělávací stanoviště v čističce odpadních vod a chemické laboratoři.

„Byl jsem nadšený z pokusů ve fyzikální učebně,“ řekl po skončení programu žák čtvrté třídy Honza Sonoga.

Děti se dozvěděly, jak pečuje o rybníky a ryby v nich jejich správce. Nesmělo chybět ani kino s filmy o koloběhu a ekologii vody. Z filmů se všichni detailně dozvěděli, jak funguje cyklus vody na naší planetě. Zpestřením byla zkouška, jak získat pitnou vodu v pravé divočině.

Nejen, že si to všichni zúčastnění užili, ale také si oživili, co již vědí a poznali mnoho nového.

Velký dík patří všem, kteří naši školu podpořili svou účastí a předali nám své letité zkušenosti nabyté při práci kolem tohoto důležitého živlu. Tereza Perná

Fotografie z akce najdete ve fotogalerii – společné akce školy