Projekty

Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl Projekt „Modernizace počítačové učebny a výtah v ZŠ Radomyšl“ byl předložen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj. Projektu, jehož celkové náklady činí 1 544 810,22 Kč, z toho způsobilé náklady 1 513 760,22 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95...

Na začátku školního roku 2021/2022 byl odstartován přírodovědný kroužek. Ve spolupráci s Jihočeským krajem byly v rámci dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) pořízeny sady pro výuku optiky v celkově hodnotě 103.034,- Kč. ...

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015730 Pro realizaci projektu škola zvolila následující šablony: Školní asistent – personální podpora ZŠ, tandemová výuka v ZŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub a komunikace v cizím jazyce, doučování žáků ZŠ ohrožených školním...

Projekt „Modernizace přírodovědné učebny pro výuku chemie a fyziky“ byl předložen v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj. Projektu, jehož celkové náklady činí 1 795 417,82 Kč, z toho způsobilé náklady 1 687 364,82 Kč, byla přiznána dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů, tj....