Blog

V průběhu září proběhly ve všech třídách adaptační dny. Cílem této aktivity bylo posílení sociálních kontaktů mezi žáky a mezi žáky a vyučujícím. Fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii jednotlivých tříd. ...

Po dlouhé odmlce od školních soutěží jsme se ve čtvrtek 30. října nemohli dočkat atletických závodů v Blatné. Závody jsou věnovány menším školám v regionu Blatenska, přesto s úspěchy našich žáků jsme spokojeni a že jich nebylo málo. Děkujeme za reprezantaci naší školy Báře Mrázové,...

V pondělí 20. září nepůjde ve škole elektrika od 8.00 do 15.00 hod. Školni družina bude fungovat bez omezení. Vyučování je zkráceno pro I. stupeň do 11:35 hodin, pro II. stupeň do 12:30 hodin. Vyzvedávání dětí bude umožněno osobně v prostorách družiny. Do budovy se...

V pátek 10. 9. 2021 ve večerních hodinách proběhla již tradiční stezka TJ Radomyšl, tentokrát s Troškou legrace. V letošním roce se stezky zúčastnili také někteří zaměstnanci základní a mateřské školy. Fotky a videa najdete na následujícím odkazu: http://www.radomysl.net/detail.php?ID=2153&anketa_nazev=&anketa_ukonceni=ano ...

Vážení rodiče. Níže uvádím informace, které jsou důležité pro úspěšný začátek nového školního roku. Zároveň tyto informace, doplněné o věci, které se týkají pouze vaší třídy, obdržíte od vaší třídní učitelky. Informace k začátku školního roku 2021/2022Stáhnout Manuál k přihlášení do nového evidenčního softwaru - BakalářiStáhnout Manuál k...

Vážení rodiče, v souvislosti s rozvrhem na nový školní rok 2021/2022 bych vás rád upozornil na změnu časového rozložení vyučovacích hodin. Změna se týká 6. - 8. vyučovací hodiny. 6. hodina - 12:40 - 13:25 7. hodina - 13:10 - 13:55 8. hodina - 14:00 - 14:45 Tato změna byla...