Beseda s Policií ČR

Ve středu 26. 1. a ve čtvrtek 27. 1. proběhla na naší škole beseda se zástupci Policie ČR. Hlavními tématy besedy bylo nebezpečí intenetu, používání mobilních telefonů a sociální sítě. Besedy se neúčastnili pouze žáci 6. a 7. třídy, kteří byli v tyto dny v karanténě, pro které budeme hledat náhradní termín.