Barevný týden

Barevný týden

Základní škola Radomyšl se již druhým školním rokem zapojuje do projektu HRDÁ ŠKOLA. V půlce ledna na škole proběhl ,,BAREVNÝ TÝDEN.” Cílem tohoto projektu je posilování vztahu žáků ke své škole a snaha o to, aby se žáci cítili na škole dobře a byli na svou školu hrdí. V  pondělí zaplavilo školu doslova modré nebe, v úterý zelenožlutý den představoval sluníčko plné zeleně, ve středu duhový den se nejvíce zalíbil nejmenším žáčkům školy, kteří měli tváře plné úsměvů. Čtvrtek byl červený. Barva srdce nás všechny spojila a my jsme se společně fotili v tělocvičně. Černobílý pátek opět nejvíce uspěl u starších žáků.

 Každý vyučující k barevným dnům přistupoval individuálně. V některých třídách si vysvětlovali význam barev z pohledu olympijských kruhů, jinde byl podle barvy veden celý školní den – červený ,,srdíčkový”, zelený ,,lesní”, apod. Během týdne proběhlo focení žáků i pedagogického sboru.

Jednoduše zorganizovatelný program na týden v daných barvách opět sklidil úspěch, v rámci akce se barevně sladila celá škola. Děkujeme všem zúčastněným, hned byl celý týden radostnější. Organizaci a koordinaci celé akce zajistila paní učitelka Gabriela Benešová.