Autorské čtení na ZŠ Radomyšl

V rámci výuky literární výchovy bylo setkání se spisovatelkou Petrou Hejtmánkovou. Tato milá paní 21. 11. 2021 představila dětem 2., 3. a obou 4. tříd svoji knihu Čakrové pohádky.

Děti se dozvěděly, jak daná kniha vznikla i co bylo impulzem a podnětem k jejímu napsání. Prohlédly si obrázky všech sedmi pohádek, které malovaly v podstatě jejich vrstevníci ze ZUŠ Strakonice a mohly si vybrat, vybarvit a odnést domů jednu ze sedmi mandal Saši Murínové, které jsou také součástí knihy. Dozvěděly se, co to vlastně mandala je, zkusily se pomocí krátké meditace přiblížit svému snu a díky fotografiím mohly nahlédnout i do zákulisí tiskárny a prohlédnout si návrh knihy.

Setkání bylo velmi zajímavé a tak čas, který byl pro každou třídu vyměřen velmi rychle utekl. Na závěr si děti mohly danou knihu zakoupit a i s krásným a milým věnováním si ji odnést domů.

Eva Lukešová