Adaptační dny

Adaptační dny

V průběhu září proběhly ve všech třídách adaptační dny. Cílem této aktivity bylo posílení sociálních kontaktů mezi žáky a mezi žáky a vyučujícím. Fotografie z akcí naleznete ve fotogalerii jednotlivých tříd.